Yrittäjä teki sinunkin työpaikkasi

Sinullakin on työpaikka siksi, että joku on joskus ryhtynyt yrittäjäksi.

Viisaus on erityisen totta yksityisellä sektorilla työskentelevien osalta, sillä yksikään yritys ei ole syntynyt suurena. Kaikki alkavat pienestä, ensin ideasta, sitten yhden tai muutaman ihmisen päätöksestä kääriä hihat ja ottaa riski.

Totta se on yhtä lailla julkisella sektorilla, sillä ilman yritysveroja ei julkista sektoria olisi olemassakaan.

Samasta viisaudesta voi johtaa käänteisen peukalosäännön – missä hyvänsä lainsäädäntötyössä on oikeastaan tärkeintä analysoida vaikutukset yrittäjiin ja yrityksiin. Jos lainsäädäntö asettaa yrittäjyydelle esteitä tai kohtuuttomia vaatimuksia, yritykset näivettyvät ja samalla veropohja.

Suomen Yrittäjien vaalitavoitteissa näkyy tämän hetken suurin haaste: työvoimapula. Ikäluokat pienenevät ja yhä useampia käsipareja tarvittaisiin. SY:n kymmenestä rakennereformitoiveesta kahdeksan koskee työvoiman saatavuutta:

1. Uudistetaan sosiaaliturvaa niin, että se kannustaa ottamaan vastaan työtä. 

2. Lyhennetään ja porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva ja otetaan käyttöön yleinen ansioturva. 

3. Alennetaan sivukuluja tehostamalla eläkejärjestelmää ja keventämällä vakavaraisuussääntelyä. 

4. Lisätään paikallista sopimista poistamalla sopimisen kiellot ja antamalla toisin sopimisen oikeus. 

5. Autetaan työllistämistä helpottamalla määräaikaisten työsopimuksia ja henkilöperusteista irtisanomista sekä lyhentämällä sairauspäivärahan omavastuuaikaa kolmeen päivään. 

6. Rajataan poliittisia lakkoja, kielletään suhteettomat tukilakot ja kiristetään seuraamuksia laittomista lakoista. 

7. Edistetään työperäistä maahanmuuttoa mm. poistamalla tarveharkinta. 

8. Lisätään oppisopimuksia alentamalla oppisopimusten alkuajan palkkoja ja lisäämällä koulutuskorvauksia työnantajille. 

9. Toteutetaan monituottajuutta ja valinnanvapautta edistävä sote-uudistuksen korjaussarja. 

10. Säädetään lupien enimmäiskäsittelyajat ja nopeutetaan kaavoitusta investointien vauhdittamiseksi.

Suomen yrittäjien rakennereformien TOP 10 -lista

Suomessa on tehty jo kauan lyhytnäköistä politiikkaa monella sektorilla, joista yksi on työvoimapolitiikka.

Lapsuudestani 1990-luvulta saakka olen kuullut toisteltavan, että isot ikäluokat ovat tulossa eläkeikään, nyttemmin lähestyvät jo hoivaikää. Silti Suomessa vuonna 2023 on työvoimapulaa on melkein joka alalla, täällä Pohjanmaalla etenkin hoitoalalla ja teollisuudessa.

Miten on päästy tilanteeseen, jossa työvoiman puute on kasvun este?

Jos tämän päivän elinehto yrityksille on työvoiman saatavuuden parantaminen, niin tulevaisuuden yritysten elinehto on tki-rahoitus. Maailmalla käydään koko ajan kilpailua suurten ilmastokysymysten ratkaisemiseksi niin energiatuotannon kuin uusiutuvien materiaalien markkinoilla.

Ne maat – tai ne yritykset – joka kilpailun voittavat, samalla lunastavat myös tulevaisuuden parhaat asemat yhteiskunnalleen.

Vain etsimällä löytyvät kultamunia munivat hanhet, nokiat, roviot, supercellit. Ja töitä tekemällä tuotetaan veroja, joilla se etsintä rahoitetaan.