Vaaliteemani 2022

Jokainen ehdokas nostaa vaalikampanjassaan esiin joitain asioita tai teemoja. Vaaliteemathan ovat aika tärkeää viestintää: ne kertovat siitä, mikä on ehdokkaalle tärkeää ja toisaalta auttavat äänestäjää hahmottamaan, mistä oikein äänestetään.

Aika tärkeä juttu siis näissä vaaleissa!

Minulle aluevaaleissa 2022 tärkeää on:

Jokainen on erilainen – ja muutoksen arvoinen

Hyvinvointialueella on pystyttävä palvelemaan kaikkia alueen moninaisia asukkaita: niin kiireistä kaupunkilaista perheenisää, hiljenevällä kylällä elävää tervaskantomummaa kuin monia, monia muitakin.

Vaikea tehtävä, mutta onnistuu se. Avain onnistumiseen on muutoshalukkuudessa.

Alueemme koostuu kaupungeista ja kunnista, erilaisista järjestelyistä. Kaikkia näitä rakenteita on voitava tarkastella ja uudistaa – puretun tilalle voi tehdä uutta.

Tärkeintä on, että keskiössä on aina asukas: se, että palveluiden avulla voidaan turvata hyvä terveys ja turvallinen elinympäristö eri puolilla aluetta ja eri elämäntilanteissa.

Työvoimapulaan luovia ratkaisuja

Työvoimapula on totta jo tänään koko alueella. Puuttuu esimerkiksi psykologeja, lääkäreitä, hoitajia, ja puheterapeutteja.

Ratkaisuksi tarjotaan usein palkankorotusta. Entä, jos alueen työntekijä saisi parempaa elämää? Nyt 2020-luvulla yhä useampi ammattilainen kaipaa isomman palkan sijaan enemmän aikaa – itselleen, perheelleen, yrittäjyyteen tai vaikka yhteiskunnalliseen toimintaan.

Itse teen parhaillaan psykologina 40-prosenttista työaikaa. Jos en voisi työskennellä osa-aikaisesti, en olisi töissä sote-sektorilla lainkaan.

Kuinka moni muu ammattilainen vaikkapa Etelä-Suomesta muuttaisi meidän alueella puolen päivän perässä?

Etäpalvelut käyttöön – kaupungissa ja maaseudulla

Kokeilin vastikään etälääkäriä ja hämmästyin: vartissa etenin yhteydenottopäätöksestä siihen, että resepti oli apteekissa. Milloin viimeksi sain julkiselta terveydenhuollosta näin tehokasta palvelua? 1990-luvulla?

Etä- ja digipalvelujen kehittäminen on ainoa oikea tie!

Rutiiniasioiden tai vastaavien hoitaminen etänä säästää aikaa sekä asiakkaalta että ammattilaiselta. Se myös madaltaa kynnystä palvelun vastaanottamiseen, mistä olen itse oiva esimerkki. Ilman tuota etälääkärikokeilua olisin edelleen vailla reseptiä, koska en vain ehtisi nähdä vaivaa. Etä- ja digipalvelut ovat siis kansanterveyden etu.

Johtaminen kuntoon

Sote-sektoria moititaan alinomaa huonosta johtamisesta. Sen tuntevat nahoissaan etenkin alalla työskentelevät ammattilaiset, eikä ole tuo ilmiö vieras minullekaan.

Kun rakenteita myllerretään, avautuu mahdollisuus puuttua myös johtamiseen.

Tämä on erityisen tärkeää jo ensimmäisenä vuonna, ennen kuin varsinainen alueiden käytännön toiminta alkaa: Millaiset valintakriteerit asetetaan johtaville tehtäville? Entä millä heidän onnistumista mitataan?

Sen päättää valtuusto!

Ennaltaehkäisy etusijalle

Kaikkein tärkeintä on siirtää vihdoinkin kaikkien palvelujen painopiste ennaltaehkäisyyn, niin sote-sektorilla kuin pelastustoimessa.

Loikka ennaltaehkäisyyn vaatii investointeja hyvinvointiin sekä uusilla alueilla että kuntatasolla. Hyvinvointialueella ennaltaehkäisy tarkoittaa panostusta lähipalveluihin – matalan kynnyksen peruspalvelua terveydenhoitajalla, lääkärillä, päihdehoitajalla, mielenterveyshoitajalla, koulukuraattorilla, perheiden kotipalveluja. Olemme pihistäneet näistä niin pitkään, että joudumma maksamaan kalliimmista palveluista: erikoissairaanhoidosta, psykiatrisesta mielenterveydestä, huostaanotoista.

Meillä ei ole varaa kalliiseen, joten meidän on tehtävä perustaso hyvin. Ne askeleet on uskallettava ottaa.

Sinä päätät, otetaanko niitä. Muista äänestää! Aluevaalien ennakkoäänestys 12.-18.1.2022 ja vaalipäivä 23.1.2022.